Udostępnij wpis na:

Do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie

al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn

My, niżej podpisani, sprzeciwiamy się poprowadzeniu północnej obwodnicy Olsztyna przez Las Miejski oraz ingerencji w dolinę rzeki Wadąg. Taka inwestycja drogowa bezpowrotnie zmieni niepowtarzalną specyfikę jedynego w swoim rodzaju kompleksu leśnego. Zniszczone zostaną siedliska przyrodnicze Lasu Miejskiego oraz przecięty zostanie korytarz ekologiczny, który stanowi dolina rzeki Wadąg. Ograniczone zostaną także funkcje rekreacyjne tego terenu.

Chlubimy się na stronach internetowych, że mamy w granicach miasta jeden z największych  w Europie lasów. W momencie gdy trasa północnej obwodnicy będzie przebiegać przez Las Miejski, harmonijnie funkcjonujący do tej pory obszar ulegnie degradacji. Nienaruszony w drastyczny sposób od stuleci las, który towarzyszy mieszkańcom Olsztyna od wielu pokoleń, straci swój cenny charakter.

Apelujemy o rozważenie innych wariantów budowy tej obwodnicy, ale ze zdecydowanym pominięciem cennego Lasu Miejskiego.

Link do petycji:
https://www.petycjeonline.com/petycja_w_obronie_lasu_miejskiego_w_olsztynie?s=97411243


Udostępnij wpis na: