Formy ochrony przyrody

Kto nimi zarządza? Kto sprawuje nadzór? Gdzie interweniować? Do kogo zgłaszać nasze uwagi, opinie, zastrzeżenia? Postanowiliśmy zebrać nieco podstawowych informacji na temat form ochrony przyrody w województwie warmińsko-mazurskim oraz organów sprawujących nad nimi nadzór. Otrzymujemy prośby o pomoc lub interwencję. czytaj więcej