Udostępnij wpis na:

Nexus to  połączenie idei, ludzi i zjawisk

 

Relacje i więzi między człowiekiem a przyrodą

Przyroda, której jesteśmy częścią, jak nigdy dotąd znajduje się pod presją cywilizacji ludzkiej. Od tego, jak traktujemy środowisko naszego życia, zależy przyszłość ludzkości.

Każdy z nas wchodzi w relację z otaczającą naturą. Każdy z nas podlega oddziaływaniom przyrody.

Mając świadomość skali zagrożeń, przed jakimi znalazła się Ziemia, podejmujemy kroki na rzecz jej poszanowania i ochrony.

Naszą misją jest:

– kreowanie holistycznego podejścia do człowieka i przyrody,

– uwrażliwienie ludzi na zły stan środowiska naturalnego,

– zachęcanie ludzi do działań na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

 

Relacje i więzi pomiędzy ludźmi

Ludzkość ma do czynienia z przemianami cywilizacyjnymi. W związku z tym musimy zmierzyć się z wyzwaniami, jakie stawia rzeczywistość.

Każdy człowiek nawiązuje jakąś relację z drugim człowiekiem. Każdy z nas potrzebuje pozytywnych relacji.

Mając świadomość złożoności zachodzących w społeczeństwie ludzkim zjawisk, podejmujemy działania na rzecz uzdrowienia więzi pomiędzy ludźmi.

 Naszą misją jest:

– odbudowa zerwanych relacji,

– poprawa jakości istniejących relacji,

– tworzenie zdrowych relacji pomiędzy ludźmi.

 


Udostępnij wpis na: