Mała retencja

Zachęcamy do zapoznania się z ciekawymi materiałami edukacyjnymi dotyczącymi małej retencji, które zostały zamieszczone na platformie edukacyjnej Fundacji Ekologicznej Zielona Akcja.

Znajdziemy tam między innymi teksty:

  • Znaczenie zadrzewień, miedz, pasów roślinności w adaptacji do zmian klimatu
  • Dobre praktyki działań z zakresu lokalnej ochrony bioróżnorodności i małej retencji służące adaptacji do zmian klimatu
  • Retencja, sposób na susze i powodzie w warunkach zmieniającego się klimatu
  • Zielona i niebieska infrastruktura na terenach zabudowanych
  • Jak dbać o lokalne oczka wodne, małe cieki, miejsca podmokłe w warunkach zmieniającego się klimatu

 

MAŁA RETENCJA

 

Dodaj komentarz